Tynset
Kongsveien 23 A
2500 Tynset
919 93 023 • firmapost@bht.no
Mandag – Fredag 08-15.30

Røroskontoret
Øverhagen 15
(Røros rehabilitering)
7374 Røros
919 93 023 • firmapost@bht.no
Mandag – Fredag 08-15.30

BHT arrangerer lovpålagt Grunnkurs i arbeidsmiljø!
Fra 1. januar 2024 ble lovkravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg endret. Endringene pålegger bedrifter med minst 5 ansatte å ha verneombud. Tidligere gjaldt dette kun for bedrifter med 10 eller flere ansatte. I tillegg medfører de nye reglene at bedrifter med minst 30 ansatte er forpliktet til å ha arbeidsmiljøutvalg. Da i motsetning til tidligere, hvor det var krav om arbeidsmiljøutvalg ved 50 ansatte eller flere

Dato/sted: 16.-18.oktober 2024 fra kl.09.00 – 15.30 alle dager.
RØROS (adresse kommer)

For:
Lovpålagt kurs for nye verneombud og nye medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg (AMU).
Kurset passer også godt for ledere på ulike nivåer, for en bredere basisforståelse hva arbeidsmiljø handler om.
Vi anbefaler til at nærmeste leder deltar sammen med verneombudet – å delta sammen danner et godt felles grunnlag for videre samarbeid og arbeid med arbeidsmiljøet.

Innhold:
Grunnleggende innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder Helse – miljø – og sikkerhetsarbeid.
Det er beregnet for – under og etterarbeid(leveringsoppgaver) i kurset, med relevant fagstoff og hjemmeoppgaver. Deltakerne får mer detaljert program i forkant av kurset.

Påmelding:
E-post til firmapost@bht.no med navn, rolle og virksomhet innen 4.oktober 2024.

Velkommen til nyttige og interessante kursdager!