Logo-BHT
Red puzzle heart with stethoscope on white wooden background
Worker
Godkjent BHT

BHT- teamet

Christian Eidsvåg
Daglig leder
Mobil: 901 84 326
E-post: christian@bht.no / / firmapost@bht.no

Christians arbeidsområde er administrative oppgaver, samarbeidspartnere, samt kurs/foredrag.


Henning Røe
Fysioterapeut
Mobil: 401 97 085
E-post: henning@bht.no

Hennings ansvarsområde er ergonomi i arbeidsmiljøet, forebyggende øvelser, bevisstgjøre riktig arbeidsteknikk,  arbeidsplassbesøk, funksjonsvurderinger for å avklare produksjonsevne ved f eks sykefravær, og undervisning/foredrag med påfølgende dokumentasjon


Kari G. Evensmoen
Klinisk sosionom

Mobil: 911 67 995
E-post: kari@bht.no

Karis arbeidsområde er knyttet til psykososialt arbeidsmiljø, råd og veiledninger, lederstøtte og arbeidstakerstøtte i arbeidsrelaterte konfliktsaker, AKAN veileder, kurs i kommunikasjon


Heidi Hagesveen Hagen
Off. godkjent sykepleier

Mobil: 944 35 170
E-post: heidi@bht.no

Heidis ansvarsområde er samarbeidsmøter og helseundersøkelser i henhold til lovkrav. Hun foretar helsesamtaler, tester hørsel og lunger, og er ansvarlig for BHTs vaksinasjonsprogrammer. Heidi holder også relevante foredrag/kurs.


Matjo van Liere
Yrkeshygieniker og HMS rådgiver

Mobil: 940 58 159
E-post: matjo@bht.no

Matjos ansvarsområde er vernerunder med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, systematisk HMS-arbeid og yrkeshygiene.


Roger Nilsen
Ergoterapeut og HMS verneingeniør ( under utdanning)

Mobil: 40183899
E-post: roger@bht.no

Rogers ansvarsområde er ergonomiske råd og veiledninger, hjelpemidler(tilpasninger), inneklima og miljø, samarbeidsplaner samt markedsføring. Roger holder også relevante foredrag /kurs.


 

Bergljot Aune
Bedriftslege

E-post: bergljot@bht.no

Bergljots arbeidsoppgaver er i hovedsak arbeidsmedisinske vurderinger, helseundersøkelser og individrettet konsultasjoner.


May Silje Findahl
Økonomi – og regnskapsmedarbeider

Telefon: 62 48 48 50
E-post: maysilje@bht.no / / firmapost@bht.no

May Siljes arbeidsoppgaver er i hovedsak økonomi – og regnskapsarbeid og diverse adm.oppgaver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du et uforpliktende tilbud for din bedrift? Kontakt Oss

Hvem er vi?

Ved siden av det forebyggende arbeidet skal bedriftshelsetjenesten avdekke mulige helseskader på et så tidlig stadium som mulig. Bedriftshelsetjenesten kartlegger arbeidsrelaterte problemstillinger og er en er aktiv medspiller i bedriftenes arbeidsmiljø.

BHT består av et faglig sammensatt team, bestående av verneingeniør, yrkeshygieniker, bedriftslege, bedriftssykepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, klinisk sosionom og sekretærer.

Våre tjenester

HMS – retningslinjer på passordbeskyttet medlemsside

Helseovervåking

Individrettet arbeid - f.eks legekonsultasjoner, førerkortattester, o.l

Arbeidsmiljø – Kartlegging/risikovurdering/forebyggende tiltak, undersøkelser psykososialt og fysisk/ergonomisk arbeidsmiljø

Omstillinger og endringer

Internkontroll HMS - bistå bedrifter med opprettelsen og vedlikehold (opplæring) av gjeldende HMS system

Arbeidsmiljøutvalg og IA-utvalg, samt AKAN råd og veiledning

Kurs - relevante lovpålagte kurs(grunnkurs og øverste leder), samt en rekke andre kurs som vi skreddersyr for bedriftene. F.eks førstehjelpskurs, forebygge vold og trusler, kjemikaliekurs, lederkurs(utvikling av lederrollen) m.m.

Lederstøtte, arbeidstaker støtte i et forebyggende perspektiv

Kontakt

Adresse: Kongsveien 23A

2500 Tynset

Tel: 62 48 48 50


Adresse:Øverhagaen 15

7374 Røros

Tel:62 48 48 50


Epost: firmapost@bht.no
Org.nr.: 958 186 665

Nettside av DigiPoint.no © Opphavsrettslig Beskyttet.