Christian Eidsvåg

Daglig leder, HMS rådgiver

Mobil: 901 84 326
E-post: christian@bht.no / firmapost@bht.no

Christians ansvarsområde er administrative oppgaver, primærforebyggende tiltak innenfor fagområdet organisatorisk - og psykososialt arbeidsmiljø, representerer BHT i AMU (arbeidsmiljøutvalg) og IA (inkluderende arbeidsliv) utvalg samt kurs/foredrag.

Henning Røe

Fysioterapeut, HMS rådgiver

Mobil: 401 97 085
E-post: henning@bht.no

Hennings ansvarsområde er primærforebyggende tiltak innenfor fagområdet ergonomi i arbeidsmiljøet, arbeidsplassbesøk/vurdering(
risikokartlegging ergonomi), funksjonkartlegging, undervisning/foredrag med påfølgende dokumentasjon

Heidi Hagesveen Hagen

Off. godkjent sykepleier, HMS rådgiver

Mobil: 944 35 170
E-post: heidi@bht.no

Heidis ansvarsområde er innenfor fagområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin. Hovedoppgavene består av målrettede helseundersøkelser i henhold til lovkrav, samarbeidsmøter og gjennomfører førstehjelpskurs (sertifisert førstehjelpsinstruktør).

Matjo van Liere

Yrkeshygieniker, HMS rådgiver

Mobil: 940 58 159
E-post: matjo@bht.no

Matjos ansvarsområde er innenfor fagområdet systematiske HMS arbeid og Yrkeshygiene. Hovedoppgavene består av vernerunder med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, systematisk HMS-arbeid og yrkeshygiene ( målinger av inneklima(luft), støv, støy, kjemikalier og andre relevante yrkeshygieniske målinger)

Roger Nilsen

Ergoterapeut, HMS verneingeniør (under utdanning), HMS rådgiver

Mobil: 401 83 899
E-post: roger@bht.no

Rogers ansvarsområde er primærforebyggende tiltak innenfor fagområdet ergonomi. Hovedoppgavene består av råd og veiledninger, hjelpemidler(tilpasninger), inneklima og miljø, samarbeidsplaner samt markedsføring.

Roger holder også relevante foredrag /kurs, blant annet førstehjelpskurs(sertifisert førstehjelpsinstruktør)

Bergljot Aune

Bedriftslege

E-post: bergljot@bht.no

Bergljots ansvarsområde en innenfor fagområdet arbeidsmedisin. Hovedoppgavene består av arbeidsmedisinske vurderinger, helseundersøkelser og individrettede konsultasjoner.

Bedriftslegen er medisinsk ansvarlig for tjenesteleveringen.

Heidi Fossbakken

Sosionom

Telefon: 408 99 588
E-post: fossbakken.heidi@bht.no

Heidis ansvarsområde er innenfor fagområdet psykososialt arbeidsmiljø. Hun arbeider med samtalebasert råd og veiledninger, lederstøtte og arbeidstakerstøtte, samt holder kurs og foredrag innenfor blant annet kommunikasjon

Kari G. Evensmoen

Klinisk sosionom

Mobil: 911 67 995
E-post: kari@bht.no

Karis ansvarsområde er innenfor fagområdet psykososialt arbeidsmiljø, råd og veiledninger, lederstøtte og arbeidstakerstøtte i arbeidsrelaterte konfliktsaker, AKAN-veileder, kurs i kommunikasjon

May Silje Findahl

Administrasjon

Telefon: 62 48 48 50
E-post: maysilje@bht.no / firmapost@bht.no

May Siljes arbeidsoppgaver er i hovedsak økonomi - og regnskapsarbeid og diverse adm.oppgaver.