Christian Eidsvåg

Daglig leder, HMS rådgiver

Mobil: 901 84 326
E-post: christian@bht.no / firmapost@bht.no

Christians ansvarsområde er administrative oppgaver, primærforebyggende tiltak innenfor fagområdet organisatorisk - og psykososialt arbeidsmiljø, representerer BHT i AMU (arbeidsmiljøutvalg) og IA (inkluderende arbeidsliv) utvalg samt kurs/foredrag.

Henning Røe

Fysioterapeut, HMS rådgiver

Mobil: 401 97 085
E-post: henning@bht.no

Hennings ansvarsområde er primærforebyggende tiltak innenfor fagområdet ergonomi i arbeidsmiljøet, bevisstgjøring av riktig arbeidsteknikk, arbeidsplassbesøk/vurdering(risikokartlegging ergonomi), funksjonkartlegging for å kartlegge arbeidsevnen opp i mot arbeidskrav og undervisning/foredrag med påfølgende dokumentasjon

Kari G. Evensmoen

Klinisk sosionom

Mobil: 911 67 995
E-post: kari@bht.no

Karis ansvarsområde er innenfor fagområdet psykososialt arbeidsmiljø, råd og veiledninger, lederstøtte og arbeidstakerstøtte i arbeidsrelaterte konfliktsaker, AKAN-veileder, kurs i kommunikasjon

Heidi Hagesveen Hagen

Off. godkjent sykepleier, HMS rådgiver

Mobil: 944 35 170
E-post: heidi@bht.no

Heidis ansvarsområde er innenfor fagområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin. Hovedoppgavene består av samarbeidsmøter og helseundersøkelser i henhold til lovkrav. Hun foretar helsesamtaler og gjennomfører BHTs vaksinasjonsprogrammer. Heidi holder også relevante foredrag/kurs.

Matjo van Liere

Yrkeshygieniker, HMS rådgiver

Mobil: 940 58 159
E-post: matjo@bht.no

Matjos ansvarsområde er innenfor fagområdet systematiske HMS arbeid og Yrkeshygiene. Hovedoppgavene består av vernerunder med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, systematisk HMS-arbeid og yrkeshygiene ( målinger av inneklima(luft), støv, støy, kjemikalier og andre relevante yrkeshygieniske målinger)

Roger Nilsen

Ergoterapeut, HMS verneingeniør (under utdanning), HMS rådgiver

Mobil: 40183899
E-post: roger@bht.no

Rogers ansvarsområde er primærforebyggende tiltak innenfor fagområdet ergonomi. Hovedoppgavene består av råd og veiledninger, hjelpemidler(tilpasninger), inneklima og miljø, samarbeidsplaner samt markedsføring.

Roger holder også relevante foredrag /kurs, blant annet førstehjelpskurs.

Bergljot Aune

Bedriftslege

E-post: bergljot@bht.no

Bergljots ansvarsområde en innenfor fagområdet arbeidsmedisin. Hovedoppgavene består av arbeidsmedisinske vurderinger, helseundersøkelser og individrettede konsultasjoner.

Bedriftslegen er medisinsk ansvarlig for tjenesteleveringen.

May Silje Findahl

Økonomi - og regnskapsmedarbeider

Telefon: 62 48 48 50
E-post: maysilje@bht.no / firmapost@bht.no

May Siljes arbeidsoppgaver er i hovedsak økonomi - og regnskapsarbeid og diverse adm.oppgaver.

Heidi Fossbakken

Sosionom

Telefon: 408 99 588
E-post: fossbakken.heidi@bht.no

Heidis ansvarsområde er innenfor fagområdet psykososialt arbeidsmiljø. Hun arbeider med samtalebasert råd og veiledninger, lederstøtte og arbeidstakerstøtte i arbeidsrelaterte konfliktsaker.