Logo-BHT
Red puzzle heart with stethoscope on white wooden background
Worker
Godkjent BHT

BHT- teamet

Christian Eidsvåg
Daglig leder
Mobil: 901 84 326
E-post: christian@bht.no / / firmapost@bht.no

Christians ansvarsområde er administrative oppgaver, primærforebyggende tiltak innenfor fagområdet organisatorisk – og psykososialt arbeidsmiljø, representerer BHT i AMU(arbeidsmiljøutvalg) og IA (inkluderende arbeidsliv) utvalg samt kurs/foredrag.


Henning Røe
Fysioterapeut
Mobil: 401 97 085
E-post: henning@bht.no

Hennings ansvarsområde er primærforebyggende tiltak innenfor fagområdet ergonomi i arbeidsmiljøet, bevisstgjøring av riktig arbeidsteknikk, arbeidsplassbesøk/vurdering(risikokartlegging ergonomi), funksjonkartlegging for å kartlegge arbeidsevnen opp i mot arbeidskrav og undervisning/foredrag med påfølgende dokumentasjon


Kari G. Evensmoen
Klinisk sosionom

Mobil: 911 67 995
E-post: kari@bht.no

Karis ansvarsområde er innenfor fagområdet psykososialt arbeidsmiljø, råd og veiledninger, lederstøtte og arbeidstakerstøtte i arbeidsrelaterte konfliktsaker, AKAN-veileder, kurs i kommunikasjon


Heidi Hagesveen Hagen
Off. godkjent sykepleier

Mobil: 944 35 170
E-post: heidi@bht.no

Heidis ansvarsområde er innenfor fagområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin. Hovedoppgavene består av samarbeidsmøter og helseundersøkelser i henhold til lovkrav. Hun foretar helsesamtaler og gjennomfører BHTs vaksinasjonsprogrammer. Heidi holder også relevante foredrag/kurs.


Matjo van Liere
Yrkeshygieniker og HMS rådgiver

Mobil: 940 58 159
E-post: matjo@bht.no

Matjos ansvarsområde er innenfor fagområdet systematiske HMS arbeid og Yrkeshygiene. Hovedoppgavene består av vernerunder med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, systematisk HMS-arbeid og yrkeshygiene ( målinger av inneklima(luft), støv, støy, kjemikalier og andre relevante yrkeshygieniske målinger)


Roger Nilsen
Ergoterapeut og HMS verneingeniør (under utdanning)

Mobil: 40183899
E-post: roger@bht.no

Rogers ansvarsområde er primærforebyggende tiltak innenfor fagområdet ergonomi. Hovedoppgavene består av råd og veiledninger, hjelpemidler(tilpasninger), inneklima og miljø, samarbeidsplaner samt markedsføring. Roger holder også relevante foredrag /kurs, blant annet førstehjelpskurs.


 

Bergljot Aune
Bedriftslege

E-post: bergljot@bht.no

Bergljots ansvarsområde en innenfor fagområdet arbeidsmedisin. Hovedoppgavene består av arbeidsmedisinske vurderinger, helseundersøkelser og individrettede konsultasjoner. Bedriftslegen er medisinsk ansvarlig for tjenesteleveringen.


May Silje Findahl
Økonomi – og regnskapsmedarbeider

Telefon: 62 48 48 50
E-post: maysilje@bht.no / / firmapost@bht.no

May Siljes arbeidsoppgaver er i hovedsak økonomi – og regnskapsarbeid og diverse adm.oppgaver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du et uforpliktende tilbud for din bedrift? Kontakt Oss

Kontakt

Adresse: Kongsveien 23A

2500 Tynset

Tel: 919 93 023

Adresse:Øverhagaen 15

7374 Røros

Tel: 919 93 023

Epost: firmapost@bht.no
Org.nr.: 958 186 665
Les mer om vår Personvernerklæring

Nettside av DigiPoint.no © Opphavsrettslig Beskyttet.