Tynset
Kongsveien 23 A
2500 Tynset
919 93 023 • firmapost@bht.no
Mandag – Fredag 08-15.30

Røroskontoret
Øverhagen 15
(Røros rehabilitering)
7374 Røros
919 93 023 • firmapost@bht.no
Mandag – Fredag 08-15.30

Christian Eidsvåg

Daglig leder • HMS-rådgiver

Christians ansvarsområde er administrative oppgaver, primærforebyggende tiltak innenfor fagområdet organisatorisk – og psykososialt arbeidsmiljø, representerer BHT i AMU (arbeidsmiljøutvalg) og IA (inkluderende arbeidsliv) utvalg samt kurs/foredrag.

901 84 326

Henning Røe

Fysioterapeut • HMS-rådgiver

Hennings ansvarsområde er primærforebyggende tiltak innenfor fagområdet ergonomi i arbeidsmiljøet, arbeidsplassbesøk/vurdering(
risikokartlegging ergonomi), funksjonkartlegging, undervisning/foredrag med påfølgende dokumentasjon.

401 97 085

Roger Nilsen

Ergoterapeut • HMS verneingeniør (under utdanning) • HMS-rådgiver

Rogers ansvarsområde er primærforebyggende tiltak innenfor fagområdet ergonomi. Hovedoppgavene består av råd og veiledninger, hjelpemidler (tilpasninger), inneklima og miljø, samarbeidsplaner samt markedsføring.

Roger holder også relevante foredrag / kurs, blant annet førstehjelpskurs (sertifisert førstehjelpsinstruktør).

401 83 899

Matjo van Liere

Yrkeshygieniker • HMS-rådgiver

Matjos ansvarsområde er innenfor fagområdet systematiske HMS arbeid og Yrkeshygiene. Hovedoppgavene består av vernerunder med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, systematisk HMS-arbeid og yrkeshygiene (målinger av inneklima (luft), støv, støy, kjemikalier og andre relevante yrkeshygieniske målinger).

940 58 159

Bergljot Aune

Bedriftslege

Bergljots ansvarsområde en innenfor fagområdet arbeidsmedisin. Hovedoppgavene består av arbeidsmedisinske vurderinger, helseundersøkelser og individrettede konsultasjoner.

Bedriftslegen er medisinsk ansvarlig for tjenesteleveringen.

Heidi Fossbakken

Sosionom

Heidis ansvarsområde er innenfor fagområdet psykososialt arbeidsmiljø. Hun arbeider med samtalebasert råd og veiledninger, lederstøtte og arbeidstakerstøtte, samt holder kurs og foredrag innenfor blant annet kommunikasjon.

408 99 588

Marit Stai Kvisle

Sykepleier

Marits ansvarsområde er hovedsak arbeid innenfor arbeidsmedisin og arbeidshelse (helseovervåkning), samt instruktør på førstehjelpskurs.

458 00 183

May Silje Findahl

Administrasjon

May Siljes arbeidsoppgaver er i hovedsak økonomi- og regnskapsarbeid og diverse adm. oppgaver.

62 48 48 50