Hva betyr BHT ?

BHT er en forkorting av ordet bedriftshelsetjeneste. I arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter brukes nå ordet bedriftshelsetjeneste i stedet for verne-og helsepersonalet, som det het tidligere.

Hvilke virksomheter er pliktig til å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste?

Kravet om å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste fremgår av arbeidsmiljølovens § 3-3 . Det er hovedsak to grunner som tilsier dette. De ene er dersom risikoforholdene i virksomsheten tilsier det, eller om virksomheten drives innenfor de næringsgruppene som alle har plikt til å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste. Hvilke bransjer som har myndighetkrav kan du se i kapittel 13 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Arbeidstilsynet kan gi pålegg om tilknytning til bedriftshelsetjeneste på bakgrunn av risikoforhold i en virksomhet, også for bedrifter som ikke kommer inn under myndighetskravet som beskrevet avsnittet over.

Fra 2010 ble kravet om tilknytning til bedriftshelsetjeneste endret til at arbeidsgivere skal knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste.