Tynset
Kongsveien 23 A
2500 Tynset
919 93 023 • firmapost@bht.no
Mandag – Fredag 08-15.30

Røroskontoret
Øverhagen 15
(Røros rehabilitering)
7374 Røros
919 93 023 • firmapost@bht.no
Mandag – Fredag 08-15.30

HVA BETYR BHT ?

BHT er en forkorting av ordet bedriftshelsetjeneste.

Hvilke virksomheter er pliktig til å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste?

Kravet om å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste fremgår av arbeidsmiljølovens § 3-3 .
Det er hovedsak to grunner som tilsier dette :

1) dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det

2) dersom virksomheten er innenfor de næringsgruppene(bransjer) som alle har plikt til å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.
Hvilke bransjer som har disse kravene kan du se i kapittel 13 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Arbeidstilsynet kan gi pålegg om tilknytning til bedriftshelsetjeneste på bakgrunn av risikoforhold i en virksomhet, også for bedrifter som ikke kommer inn under myndighetskravet som beskrevet avsnittet over.

Bedriftens størrelse/antall ansatte har ikke noe å si for overnevnte tilknytningsplikt.

Hva kan jeg forvente av en godkjent bedriftshelsetjeneste?

BHTene i Norge sertifiseres gjennom Godkjenningsenheten i Arbeidstilsynet.

Alle godkjente bedriftshelsetjenester skal;

 • samlet sett være i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske HMS-arbeidet.
 • ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at BHT bistår virksomhetene på en tilfredsstillende måte, og sikrer faglig kompetanseutvikling for BHTs ansatte.
 • ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder:
  • Arbeidsmedisin/arbeidshelse
  • Yrkeshygiene
  • Ergonomi
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Systematisk HMS-arbeid
 • ha et faglig personale som dekker minst 3 årsverk

På arbeidstilsynet hjemmeside (www.arbeidstilsynet.no) finner du mer informasjon om bedriftshelsetjenesten.