Velkommen til Bedriftshelsetjeneste AS – din lokale BHT i Fjellregionen!

BHT har nå åpnet opp kontorene på Tynset og Røros for konsultasjoner og besøkende.
Vi hensyntar og følger de til enhver tid gjeldende smittevernregler.
Bestilling av møter og konsultasjoner skjer på samme måte som før.

Vi minner om løpende oppdatert Korona-informasjon fra Arbeidstilsynet.
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

Se ellers egen “Korona-fane” med relevante linker på menyen over.

Med ønske om en fin vår! 🙂

Våre kontorer er på;
◊ Tynset (Kongsveien 23A)
◊ Røros (Øverhagaen 15)

Vi bistår bedrifter/virksomheter i offentlig og privat sektor i hele Fjell – og Rørosregionen, dvs fra Koppang i sør til Holtålen i nord.
I dag leverer vi tjenester til omlag 190 bedrifter.

Vårt hovedarbeidsområde er å bistå bedrifter med forebyggende helsearbeid basert på kartlagte risikoforhold, forebygging av yrkesskader og sykdommer, uheldige fysiske og psykiske påkjenninger, samt medvirke til å fremme helse og trivsel blant de ansatte i bedriften.
Mandatet vårt i BHT er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 3-3 og med tilhørende forskrifter.

BHT består av et faglig sammensatt team av;

◊ Bedriftslege med spesialisering innen allmennmedisin
◊ Fysioterapeuter
◊ Sykepleier
◊ Ergoterapeut
◊ HMS verneingeniør
◊ Yrkeshygieniker
◊ Klinisk sosionom

Med vårt kompetente team, gode saksbehandlingsrutiner – og unike samarbeidspartnere er vi klare til å bistå ledere og ansatte i utvikling av arbeidsmiljøet.

Les mer om vår Personvernerklæring

Godkjent BHT