Velkommen til Bedriftshelsetjeneste AS – din lokale BHT i Fjellregionen!

Vi er godkjent for 5 nye år (våren 2025) av Godkjenningsenheten for bedriftshelsetjenester i Arbeidstilsynet!

Kontorene på Tynset og Røros er åpne for konsultasjoner og møter/besøkende.
Vi hensyntar og følger de til enhver tid gjeldende smittevernregler.
Bestilling av møter og konsultasjoner skjer på samme måte som før.

Vi minner om løpende oppdatert Korona-informasjon fra Arbeidstilsynet.
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

Se ellers egen “Korona-fane” med relevante linker på menyen over.

Våre kontorer er på;
◊ Tynset (Kongsveien 23A)
◊ Røros (Øverhagaen 15)

Vi bistår bedrifter/virksomheter i offentlig og privat sektor i hele Fjell – og Rørosregionen, dvs fra Koppang i sør til Holtålen i nord.
I dag leverer vi tjenester til omlag 190 bedrifter.

Vårt hovedarbeidsområde er å bistå bedrifter med forebyggende helsearbeid basert på kartlagte risikoforhold, forebygging av yrkesskader og sykdommer, uheldige fysiske og psykiske påkjenninger, samt medvirke til å fremme helse og trivsel blant de ansatte i bedriften.
Mandatet vårt i BHT er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 3-3 og med tilhørende forskrifter.

BHT består av et faglig sammensatt team av;

◊ Bedriftslege med spesialisering innen allmennmedisin
◊ Fysioterapeuter
◊ Sykepleier
◊ Ergoterapeut
◊ HMS verneingeniør
◊ Yrkeshygieniker
◊ Klinisk sosionom

Med vårt kompetente team, gode saksbehandlingsrutiner – og unike samarbeidspartnere er vi klare til å bistå ledere og ansatte i utvikling av arbeidsmiljøet.

Les mer om vår Personvernerklæring

Godkjent BHT