Logo-BHT
Red puzzle heart with stethoscope on white wooden background
Worker
Godkjent BHT

Nyheter

Debrief Frokostmøte 2.februar, Tynset v/ advokat i SBDL

Tusen takk for et rekordstort oppmøte på årets første frokostmøte! Ekstra stas var det at nærmere 40 deltakere også fikk se våre nye lokaler i Kongsveien 23A. Temaet var ny personvernlov/forordning som trer i kraft  fom. 1.mai 2018. Presentasjon fra møtet legges ut på medlemsiden. Neste Frokostmøte er i mai – på RØROS. Kom gjerne… Les Mer…

Velkommen

Velkommen til Bedriftshelsetjeneste AS (BHT) !

Våre kontorer er på Tynset (Kongsveien 23A) og Røros (Øverhagaen, LHL klinikken) – og vi bistår bedrifter/virksomheter i offentlig og privat sektor i hele Fjell – og Rørosregionen, dvs fra Koppang i sør til Holtålen i nord.
I dag leverer vi tjenester til omlag 190 bedrifter.

Vårt hovedarbeidsområdet er å bistå bedrifter med forebyggende helsearbeid – forebygging av yrkesskader og sykdommer, andre uheldige fysiske og psykiske påkjenninger, samt medvirke til å fremme helse og trivsel blant de ansatte i bedriften.

 

 

 

Selskapet BHT startet som en fellesordning på 80-tallet og ble få år senere omgjort til et aksjeselskap.

Ved siden av det forebyggende arbeidet skal bedriftshelsetjenesten avdekke mulige helseskader på et så tidlig stadium som mulig. Bedriftshelsetjenesten kartlegger arbeidsrelaterte problemstillinger og er en aktiv medspiller i bedriftenes arbeidsmiljø.

BHT består av et faglig sammensatt team, bestående av lege i BHT med spesialisering innen psykiatri og almennmedisin, fysioterapeuter, sykepleier, ergoterapeut, HMS verneingeniør, yrkeshygieniker, klinisk sosionom og sekretærer.

I 2010 ble det innført en sertifiseringsordning i Norge slik at seriøse aktører kan skille seg fra useriøse. Virksomheter med plikt til å ha kontrakt med en bedriftshelsetjeneste må derfor benytte seg av en godkjent tjenesteleverandør som er sertifisert og godkjent av arbeidstilsynet. Oversikt over godkjente bedriftshelsetjenester finner du på arbeidstilsynets hjemmeside.

Vi er stolte over at vår bedriftshelsetjeneste var blant de første som fikk godkjenning, uten anmerkninger, den 19.april 2010. Etter et oppfølgingsbesøk av Arbeidstilsynet den 1. april 2014, fikk vi ingen anmerkninger i forbindelse med kriteriene for godkjenning av bedriftshelsetjenesten. Ny runde med godkjenning vil skje i 2020 (se vedlegg “godkjent bedriftshelsetjeneste”).

 

Med vårt kompetente team, gode saksbehandlingsrutiner – og unike samarbeidspartnere er vi klare til å bistå ledere og ansatte i utvikling av arbeidsmiljøet.

Godkjent BHT

 

Vedlegg
doc-pdf Godkjent bedriftshelsetjeneste
doc-pdf Søknad om refusjon av honorar til bruk av godkjent BHT_ skjema NAV, 08-07.12

Hvem er vi?

Ved siden av det forebyggende arbeidet skal bedriftshelsetjenesten avdekke mulige helseskader på et så tidlig stadium som mulig. Bedriftshelsetjenesten kartlegger arbeidsrelaterte problemstillinger og er en er aktiv medspiller i bedriftenes arbeidsmiljø.

BHT består av et faglig sammensatt team, bestående av verneingeniør, yrkeshygieniker, bedriftslege, bedriftssykepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, klinisk sosionom og sekretærer.

Våre tjenester

HMS – retningslinjer på passordbeskyttet medlemsside

Helseovervåking

Individrettet arbeid - f.eks legekonsultasjoner, førerkortattester, o.l

Arbeidsmiljø – Kartlegging/risikovurdering/forebyggende tiltak, undersøkelser psykososialt og fysisk/ergonomisk arbeidsmiljø

Omstillinger og endringer

Internkontroll HMS - bistå bedrifter med opprettelsen og vedlikehold (opplæring) av gjeldende HMS system

Arbeidsmiljøutvalg og IA-utvalg, samt AKAN råd og veiledning

Kurs - relevante lovpålagte kurs(grunnkurs og øverste leder), samt en rekke andre kurs som vi skreddersyr for bedriftene. F.eks førstehjelpskurs, forebygge vold og trusler, kjemikaliekurs, lederkurs(utvikling av lederrollen) m.m.

Lederstøtte, arbeidstaker støtte i et forebyggende perspektiv

Kontakt

Adresse: Kongsveien 4

2500 Tynset

Tel: 62 48 48 50


Adresse:Øverhagaen 15

7374 Røros

Tel:62 48 48 50


Epost: firmapost@bht.no

Nettside av DigiPoint.no © Opphavsrettslig Beskyttet.