Opplæring står sentralt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiiljø på den enkelte arbeidsplassen – og det er selvfølgelig lederne som skal sørge for at alle arbeidstakerne får tilstrekkelig opplæring. Ansattes medvirkningsplikt betyr bl. annet at de plikter å delta i opplæringen som arbeidsgiver legger tilrette.

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at bedriftens øverste leder, verneombud og representanter i arbeidsmiljøutvalg gjennomgår opplæring. I tillegg må virksomhetene gi ansatte opplæring innen HMS-internkontroll generelt og ved spesielle forhold som for eksempel, tungt og ensformig arbeid, støy, førstehjelp, bruk av personlig verneutstyr, håndtering av kjemikalier m.m.

Alle BHTs kunder har fri tilgang på kontinuering lederopplæring innen HMS og personal ved å delta på frokostmøter i regi av Jus & Ledelse i Fjellregionen.

Enten du tenker på å forbedre kommunikasjonskulturen eller har tanker om å bli en bedre leder – så snakk med våre medarbeidere i BHT om hvordan vi kan bistå deg med opplæring og støtte.
BHT har også kompetanse på personal – og HR rutiner, f. eks gode rutiner og maler på gjennomføring av medarbeidersamtaler, struktur – og innhold i en personalhåndbok o.l.

Se forsiden for informasjon og påmelding til kurs og frokostmøter.