Tynset
Kongsveien 23 A
2500 Tynset
919 93 023 • firmapost@bht.no
Mandag – Fredag 08-15.30

Røroskontoret
Øverhagen 15
(Røros rehabilitering)
7374 Røros
919 93 023 • firmapost@bht.no
Mandag – Fredag 08-15.30

Funksjonskartlegging
Funksjonskartlegging er et hjelpemiddel for å sammenligne arbeidskrav (arbeidsbetingelser) med arbeidstakers arbeidskapasitet (arbeidsevne). Hensikten med funksjonskartlegging er å kartlegge arbeidskapasiteten opp imot gjeldende arbeidskrav i virksomheten. Kartleggingen kan f.eks. være et ledd i sykefraværsoppfølgingen.
Målet er å skape en løsningsorientert dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og sammen finne målrettede tiltak.

Når: 18.oktober fra kl. 09.30 – 10.30
Hvor: Digitalt over Teams
Målgruppe: Ledere, verneombud, tillitsvalgte, personal/HR, øvrige ansatte
Påmelding: Epost til firmapost@bht.no med navn, rolle og virksomhet innen 16.oktober.
Kurset er gratis for alle medlemmer.

Velkommen til en nyttig gjennomgang!