Samarbeid med andre fagmiljøer innen helsefremmende arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste AS har lang erfaring i å samarbeide med dyktige fagmiljøer. Det vanligste er at vi arbeider sammen i et prosjekt om levering av tjenester til kunden. Våre kunder har selvfølgelig anledning til å ta direkte kontakt med våre samarbeidende fagmiljøer.

 Vi har løpende samarbeid med følgende fagmiljøer:

♦  Nav Arbeidslivssenter, IA rådgiverne i Tynset – og Røros-området.

  • Felles kursvirksomhet for HMS aktørene, tema sykefraværsoppfølging, de forskjellige rollene i arbeidsmiljøet
  • Tett dialog vedr. individsaker ved behov, deltakelse dialogmøter ved behov
  • Faste møter med BHT og IA-rådgiverne

♦  Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund  (www.sbdl.no).

  • “Jus & Ledelse i Fjellregionen”;  frokostmøter x 4 i året, telefonrådgivning(gratis), retningslinjer og maler som kan benyttes og tilpasses.
  • Lederkurs i iht til §3.5 i arbeidsmiljøloven

♦  STAMI ( statens arbeidsmiljøinstitutt) som er det nasjonale kunnskapsorganet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse