Logo-BHT
Red puzzle heart with stethoscope on white wooden background
Worker
Godkjent BHT

Samarbeid

Samarbeid med andre fagmiljøer innen helsefremmende arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste AS har lang erfaring i å samarbeide med dyktige fagmiljøer. Det vanligste er at vi arbeider sammen i et prosjekt om levering av tjenester til kunden. Våre kunder har selvfølgelig anledning til å ta direkte kontakt med våre samarbeidende fagmiljøer.

 Vi har løpende samarbeid med følgende fagmiljøer:

♦  Nav Arbeidslivssenter, IA rådgiverne i Tynset – og Røros-området.

  • Felles kursvirksomhet for HMS aktørene, tema sykefraværsoppfølging
  • Tett dialog vedr. søknad om tilretteleggingstilskudd for aktuelle bedrifter/virksomheter
  • Faste møter med BHT og IA-rådgiverne

♦  Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund  (www.sbdl.no).

  • “Jus & Ledelse i Fjellregionen”;  frokostmøter x 4 i året, telefonrådgivning(gratis), retningslinjer og maler som kan benyttes og tilpasses.
  • Lederkurs i iht til §3.5 i arbeidsmiljøloven

♦ Oslo HMS-senter for bedrifter som trenger BHT-tjenester utført i Oslo. www.oslohms.no

  • Ved behov kontakt daglig leder Vigdis Engen på e-post; vigdis.engen@pdo.no og beskriv hva du har behov for – og at du er medlem hos Bedriftsthelsetjeneste AS. Tjenesten faktureres av Oslo HMS-senter etter bruk.

♦  Rådhuset Vingelen AS

  • Kurs for mellomledere

 

Ønsker du et uforpliktende tilbud for din bedrift? Kontakt Oss

Hvem er vi?

Ved siden av det forebyggende arbeidet skal bedriftshelsetjenesten avdekke mulige helseskader på et så tidlig stadium som mulig. Bedriftshelsetjenesten kartlegger arbeidsrelaterte problemstillinger og er en er aktiv medspiller i bedriftenes arbeidsmiljø.

BHT består av et faglig sammensatt team, bestående av verneingeniør, yrkeshygieniker, bedriftslege, bedriftssykepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, klinisk sosionom og sekretærer.

Våre tjenester

HMS – retningslinjer på passordbeskyttet medlemsside

Helseovervåking

Individrettet arbeid - f.eks legekonsultasjoner, førerkortattester, o.l

Arbeidsmiljø – Kartlegging/risikovurdering/forebyggende tiltak, undersøkelser psykososialt og fysisk/ergonomisk arbeidsmiljø

Omstillinger og endringer

Internkontroll HMS - bistå bedrifter med opprettelsen og vedlikehold (opplæring) av gjeldende HMS system

Arbeidsmiljøutvalg og IA-utvalg, samt AKAN råd og veiledning

Kurs - relevante lovpålagte kurs(grunnkurs og øverste leder), samt en rekke andre kurs som vi skreddersyr for bedriftene. F.eks førstehjelpskurs, forebygge vold og trusler, kjemikaliekurs, lederkurs(utvikling av lederrollen) m.m.

Lederstøtte, arbeidstaker støtte i et forebyggende perspektiv

Kontakt

Adresse: Kongsveien 23A

2500 Tynset

Tel: 62 48 48 50


Adresse:Øverhagaen 15

7374 Røros

Tel:62 48 48 50


Epost: firmapost@bht.no
Org.nr.: 958 186 665

Nettside av DigiPoint.no © Opphavsrettslig Beskyttet.