Tynset
Kongsveien 23 A
2500 Tynset
919 93 023 • firmapost@bht.no
Mandag – Fredag 08-15.30

Røroskontoret
Øverhagen 15
(Røros rehabilitering)
7374 Røros
919 93 023 • firmapost@bht.no
Mandag – Fredag 08-15.30

Verktøy i arbeidsmiljøarbeidet og faktaark

Har du hørt om Arbeidsmiljøportalen? Klikk her: https://www.arbeidsmiljoportalen.no/

Innholdet på Arbeidsmiljøportalen er et verktøy for å arbeide målrettet med arbeidsmiljø og er utviklet i samarbeid mellom Arbeidstilsynet, STAMI, NAV, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet.
Arbeidsmiljøportalen inneholder:

  • Arbeidsmiljøhjelpen (verktøy fra Arbeidstilsynet)
  • En bra dag på jobb (verktøy fra STAMI): https://www.enbradagpajobb.no/
  • Fakta om bransjen (statistikk fra PTIL)
  • Fakta om bransjen (statistikk fra STAMI)
  • Min side – arbeidsgiver (statistikk fra NAV)

Ulike bransjer og arbeidsmiljø krever ulik tilnærming når man skal arbeide systematisk med arbeidsmiljø.
Arbeidsmiljøet handler om arbeidet og:

  • er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger
  • påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater og produktivitet

BHT anbefaler at dere gjør dere kjent med innholdet på denne siden og de verktøyene som kan være interessant og relevant for dere. Vi bistår gjerne med å forklare innholdet og bruk av verktøyene.
BHT bruker i dag enkelte verktøy i sin tjenestelevering gjennom veiledning/foredrag/kurs.

 

Hvordan vet vi hva arbeidsmiljø handler om?
STAMI( Statens arbeidsmiljøinstitutt) er instituttet som forsker på arbeidsmiljø i Norge. De har en veldig god hjemmeside verdt et besøk.
Hjemmesiden er: https://stami.no


NOA (nasjonal overvåking av arbeidsmiljø) er en underavdeling til STAMI.
NOA
samler nasjonal statistikk og faktakunnskap om arbeidsmiljø- og helsetilstanden, sykefravær og frafall fra arbeidslivet i ulike yrker og næringer.
Her kan du finne frem til din spesifikke bransje/næring. Tallene  er basert på jevnlige levekårsundersøkelser.
Hjemmesiden: https://noa.stami.no/

Bransjespesifikk risikoer: https://noa.stami.no/tema/arbeidsprofiler/arbeidsprofiler/naering/
Ta en titt -kjenner dere igjen arbeidsmiljøfaktorene?

 

Arbeidstilsynet har utviklet en nyttig hjemmeside, der også diverse maler kan benyttes.
Benytt søkefeltet om det er et spesielt emne i arbeidsmiljø du ønsker å finne mer ut om.
Hjemmesiden er: www.arbeidstilsynet.no

 

 

BHT har også laget noen faktaark som kan være aktuelle for din virksomhet
Faktaarkene vil inneholde BHTs fagområder iht. til forskrift om administrative ordninger.

Faktaark – godkjent BHT

Faktaark – Sykefravær

Faktaark – psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Faktaark – Ergonomi, kontorarbeidsplassen