Tynset
Kongsveien 23 A
2500 Tynset
919 93 023 • firmapost@bht.no
Mandag – Fredag 08-15.30

Røroskontoret
Øverhagen 15
(Røros rehabilitering)
7374 Røros
919 93 023 • firmapost@bht.no
Mandag – Fredag 08-15.30

[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-k93v5bh4′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]

Vi i BHT har samarbeidet med advokatfirmaet Storeng, Beck & Due,Lund AS ( SBDL) i en årrekke.  De har faste kontorplasser i OSLO og på TYNSET, ved advokat Jørgen Stræte og advokat Erik B Brovold.
Formålet med samarbeidet er at vi skal styrke rådgivningen til alle virksomheter og bedrifter innenfor arbeidslivets spilleregler.
Dette henger tett i sammen med det systematiske HMS-arbeidet som lov og forskrift krever, og som forhåpentligvis kan bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Inkludert i medlemskapet(gratis) tilbys telefonrådgivning med advokater i SBDL vedr. spørsmål om aktuelle problemstillinger samt korte epost-henvendelser(ikke vurdering av saker, tilsendte saksdokumenter o.l.).

Finn også informasjon på hjemmesiden www.sbdl.no – eller kontakt oss i Bedriftshelsetjeneste AS på tlf. 919 93 023/62 48 48 50, firmapost@bht.no

I samarbeidet med SBDL gjelder også følgende:

 1.  HMS-retningslinjer som er utarbeidet av SBDL: * Oppdatert januar 2023!
  Dere står fritt til å erstattet logoen med deres egen, ved bruk dokumentene som bedriftsinterne dokumenter.
  Vi ser gjerne at dere bruker referanse til originaldokumentet dersom dere bruker hele dokumentet internt.
  Vi håper at innholdet er til inspirasjon for å forbedre egen internkontroll og arbeidsmiljø- og til  nytte for å innfri lovkrav og evt. innfri pålegg fra arbeidstilsynet.
  Om du har spørsmål til innholdet – eller bruk av innholdet, så vil vi gjerne høre fra deg.
  I de aller fleste saker handler det om interkontroll – hva man har forebygget og fulgt opp i praksis.
  Retningslinjene er av den grunn viktige som grunnlag for en god internkontroll innen for arbeidslivets spilleregler (organisatorisk arbeidsmiljø).

Alle SBDLs retningslinjer er sist oppdatert/revidert i januar 2023:

SBDLs retningslinje. Aldersgrense

SBDLs retningslinje. Ansettelse

SBDLs retningslinje. Midlertidig ansettelse

SBDLs retningslinje. Bruk av IT

SBDLs retningslinje. Bruk av sosiale medier

SBDLs retningslinje. Intern varsling

SBDLs retningslinje. Konflikthåndtering

SBDLs retningslinje. Oppfølging av prøvetidsansatte

SBDLs retningslinje. Oppfølging av regelbrudd

SBDLs retningslinje. Oppsigelse av prøvetidsarbeidstaker

SBDLs retningslinje. Overføring av ferie

SBDLs retningslinje. Praktisering av arbeidstidsreglene

SBDLs retningslinje. Sykefraværsoppfølging

 

2. Frokostmøter i arbeidslivets spilleregler

Frokostmøtene er en viktig arena for medlemmene våre til å holde seg oppdatert på lovverk og kunne stille spørsmål direkte ut ifra ulike temaer.
Pga pandemien gikk vi i 2020 over på gjennomføring digitalt over  TEAMS som har fungert bra. Tilbakemeldingene fra flere deltakere viser at vi fortsetter med det for

For frokostmøter-presentasjoner, ta kontakt så sender vi dette om du ikke fikk  med deg møtene.


[/av_textblock]