Koronasituasjonen
Under har vi listet opp noen relevante linker som oppdateres i takt med utviklingen.

PERMITTERING
Arbeidstilsynet
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/

SMITTEVERN
Arbeidstilsynet har en god og oversiktlig samleside om Korona-tiltak:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

Folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

NAV
Koronaveiviser (hovedside) 
https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

NASJONALE RETNINGSLINJER
Siste nytt fra regjering og Storting:
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

LOKALE NYHETER
Oppdateringer/siste nytt fra et utvalg av nettaviser for regionen:

https://rorosnytt.no/

https://www.retten.no/

https://www.ostlendingen.no/

https://www.tynsetingen.no/

https://www.alvdalmiv.no/