Informasjonen og nyhetene om den situasjonen vi alle er inne i nå oppdateres i et raskt tempo.
Under har vi listet opp noen relevante linker som oppdateres i takt med utviklingen.

Hold hodet kaldt og hjertet varmt i en utfordrende tid:)

PERMITTERING
Arbeidstilsynet
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/

SMITTEVERN
Arbeidstilsynet har en god og oversiktlig samleside om Korona-tiltak:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

NAV
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset
De har laget en informasjonsvideo for arbeidsgivere om permitteringer:
https://vimeo.com/398208025
Dagpenger når du er permittert:
https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

ØKONOMISK STØTTE
Siste nytt om krisepakker fra regjering og Stortinget:
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

Mulighet til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/