Tynset
Kongsveien 23 A
2500 Tynset
919 93 023 • firmapost@bht.no
Mandag – Fredag 08-15.30

Røroskontoret
Øverhagen 15
(Røros rehabilitering)
7374 Røros
919 93 023 • firmapost@bht.no
Mandag – Fredag 08-15.30

I samarbeid med advokatfirmaet SBDL så arrangerer BHT et HMS- dagskurs for ledere(inkl. øverste leder) og verneombud

Mål:
Oppfriskning i lover og forskrifter i arbeidsmiljø og HMS.
Tilfredsstiller kravet i arbeidsmiljøloven § 3-5 Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

For:
*Ledere på forskjellige nivåer, inklusiv øverste leder som tilfredsstiller lovkravet til denne rollen
*Verneombud som trenger oppfriskning, spesielt fokus på lovverket

Innhold:
Advokater fra SBDL er faglig ansvarlig og holder kurset. Her vil fokus på lovverket stå sentralt – i lys av
praktiske eksempler. Arbeidslivets spilleregler.

Når og hvor:
*Fredag 2.september 2022 , fra kl. 9.00 – 15.00
*
Tynset Hotell, Tynset

Pris:
kr 4000,- pr. deltaker. Kvantumsrabatt for flere enn 2 deltakere  fra samme bedrift/virksomhet

Påmelding:
firmapost@bht.no innen 26.august 2022.

Velkommen til en HMS-dag med en solid og god innføring – samt oppfriskning i arbeidsmiljø og HMS!