Tradisjon tro arrangerer Bedriftshelsetjeneste AS (BHT i Fjellregionen) lovpålagt Grunnkurs i arbeidsmiljø.
Dato/sted:
24.- 26. MARS 2021, fra kl.09.00 – 15.30 alle dager.
TYNSET SKYTTERHUS
Det er beregnet for – under og etterarbeid i kurset, med relevant fagstoff og hjemmeoppgaver.
Deltakerne får mer detaljert program og 1.oppgave i forkant av kurset.
For:
Lovpålagt kurs for nye verneombud og nye medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg(AMU).
Kurset passer også godt for ledere på ulike nivåer, for en bredere basisforståelse hva arbeidsmiljø handler om.
Vi oppfordrer til at nærmeste leder deltar sammen med verneombudet.
Innhold:
Grunnleggende innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder Helse – miljø – og sikkerhetsarbeid.

Mer informasjon om priser og innhold kommer.

Påmelding: E-post til firmapost@bht.no med navn, rolle og virksomhet
innen 12.mars 2021
OBS! Kurset har allerede noen påmeldte, så meld deg på! Kurset har et maksantall pga smittevernhensyn.
Velkommen til nyttige og interessante kursdager på Tynset!