Logo-BHT
Red puzzle heart with stethoscope on white wooden background
Worker
Godkjent BHT

Frokostmøte ArbeidsJus 25.mai, RØROS

Velkommen til årets 2. frokostmøte i samarbeid med advokatfirmaet SBDL!

Tid: Fredag 25.mai fra kl 08.30 – 10.30
Sted: Røros rehab. (LHL), Øverhagaen 15
Tema:  Varsling, varslingsrutiner, kritikkverdige forhold, utfordringer i arbeidsmiljøet vedr. varsling

Advokat fra SBDL er faglig ansvarlig og gjennomfører møtet.

For: Åpent frokostmøte for alle HMS-aktører i virksomhetene( ledere, personal, verneombud, tillitsvalgte og arb.takere)

Det vil bli servert rundstykker, kaffe/te.

Påmelding og mer informasjon her.

Ønsker du et uforpliktende tilbud for din bedrift? Kontakt Oss

Hvem er vi?

Ved siden av det forebyggende arbeidet skal bedriftshelsetjenesten avdekke mulige helseskader på et så tidlig stadium som mulig. Bedriftshelsetjenesten kartlegger arbeidsrelaterte problemstillinger og er en er aktiv medspiller i bedriftenes arbeidsmiljø.

BHT består av et faglig sammensatt team, bestående av verneingeniør, yrkeshygieniker, bedriftslege, bedriftssykepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, klinisk sosionom og sekretærer.

Våre tjenester

HMS – retningslinjer på passordbeskyttet medlemsside

Helseovervåking

Individrettet arbeid - f.eks legekonsultasjoner, førerkortattester, o.l

Arbeidsmiljø – Kartlegging/risikovurdering/forebyggende tiltak, undersøkelser psykososialt og fysisk/ergonomisk arbeidsmiljø

Omstillinger og endringer

Internkontroll HMS - bistå bedrifter med opprettelsen og vedlikehold (opplæring) av gjeldende HMS system

Arbeidsmiljøutvalg og IA-utvalg, samt AKAN råd og veiledning

Kurs - relevante lovpålagte kurs(grunnkurs og øverste leder), samt en rekke andre kurs som vi skreddersyr for bedriftene. F.eks førstehjelpskurs, forebygge vold og trusler, kjemikaliekurs, lederkurs(utvikling av lederrollen) m.m.

Lederstøtte, arbeidstaker støtte i et forebyggende perspektiv

Kontakt

Adresse: Kongsveien 23A

2500 Tynset

Tel: 62 48 48 50


Adresse:Øverhagaen 15

7374 Røros

Tel:62 48 48 50


Epost: firmapost@bht.no
Org.nr.: 958 186 665

Nettside av DigiPoint.no © Opphavsrettslig Beskyttet.